Jak sprawdzić czy pompa hydrauliczna wymaga regeneracji?


Pompy hydrauliczne są stosowane w maszynach budowlanych i rolniczych. Jeden z symptomów nieprawidłowego działania silnika to jego utrata siły, w takich przypadkach niezwłocznie trzeba zwiększyć obroty silnika. Jak sprawdzić, czy pompa hydrauliczna wymaga regeneracji?

Parametry wyjściowe!           

W pompach wielotłoczkowych, jak i tych zębatych trzeba dokonać zmniejszenia ciśnienia, wydatku i temperatury, aby porównać je z informacjami znajdującymi się w instrukcji serwisowej. Ciśnienie na szybkozłączku można zmierzyć za pomocą prostego miernika w czasie pracy maszyny, wykonuje się to przy zmniejszonych obrotach silnika. To badanie daje nam tylko ogólny wgląd tego, że z układem może się coś dziać. Najlepiej jest taką pompę zabrać do odpowiedniego serwisu w celu sprawdzenia wszelkich nieprawidłowości. Pomiar pompy powinien być pobrany jak najbliżej pompy, tak aby móc wyeliminować wpływ zaworów, czujników i dzielników. Odpływ oleju z urządzenia pomiarowego powinien przebiegać możliwie najkrótszą drogą do zbiornika. Jednak często bywa tak, że maszyna może wymagać nie tylko założenia pompy i zalania jej olejem, ale również kalibracji, która już wymaga specjalistycznych narzędzi diagnostycznych.

Test pracy pompy!

Chcąc sprawdzić, czy pompa hydrauliczna potrzebuje regeneracji, przeprowadza się testy na stanowisku diagnostycznym. Wykwalifikowany diagnosta ustawia parametry chwilowe i maksymalne, które mają odzwierciedlić pracę maszyny w normalnych warunkach. W taki sposób sprawdza się, czy regeneracja maszyny może wpłynąć na polepszenie działania i w taki sposób zapobiec przyszłym awariom. Każda regeneracja pompy hydraulicznej wymaga zdemontowania wszystkich elementów, oczyszczenia ich, a w razie potrzeby wymienienia ich na nowe. W chwili, gdy znajdziemy przyczynę pojawiających się usterek, będziemy mogli wyeliminować ich występowanie w przyszłości. To z kolei pozytywnie wpłynie na działanie maszyny, z dobrze naprawioną już pompą.

Wróć do bloga