Pompy hydrauliczne – źródło mocy dla urządzeń wykorzystujących energię cieczyPompy hydrauliczne

Najwyższa jakość usług - pompy hydrauliczne

Przedsiębiorstwo Hydromet jest dostawcą pomp hydraulicznych wykorzystywanych we wszystkich zastosowaniach związanych z wytwarzaniem energii hydraulicznej niezbędnej do przekazywania siły za pomocą ciśnienia i ruchu cieczy roboczej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i doskonałej kadrze inżynierskiej jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązania dla systemów hydraulicznych wymagających pomp o najróżniejszych parametrach – objętości roboczej, ciśnieniu, wielkości czy typie. Dobieramy pompy charakteryzujące się dużą sprawnością hydrauliczną oraz wytrzymałością mechaniczną wszystkich elementów składowych, co pozwala na zmniejszenie awaryjności i wysoką trwałość urządzeń. Zwracamy także uwagę na rodzaj cieczy roboczej, z którą ma pracować pompa oraz na warunki, w których ta praca będzie się odbywać, szczególnie na przewidywaną temperaturę. Dzięki zapewnieniu odpowiedniej lepkości stosowanej cieczy roboczej można poprawić efektywność pracy i umożliwić uzyskiwanie dużej sprawności także przy wzroście temperatury. Parametry cieczy roboczej wpływają również na inne aspekty trwałości pompy, związane choćby z jakością smarowania elementów ruchomych czy zagrożeniem powodowanym podatnością cieczy na pienienie się. Dzięki starannemu dopasowywaniu wszystkich parametrów jakościowych i wymogów użytkowych jesteśmy w stanie zaoferować sprzęt, który będzie znakomicie się sprawdzał w każdych warunkach eksploatacyjnych.


Instalacje hydrauliczne

Pompy hydrauliczne – wielość rozwiązań dla różnych wymagań

Różne urządzenia wykorzystujące przekazywanie energii za pomocą cieczy wymagają pomp hydraulicznych o odmiennej specyfice, dopasowanej do najważniejszych kryteriów określanych przez wymagania konstrukcyjne czy użytkowe. Dla pomp stosowanych w urządzeniach mobilnych priorytetowe może być np. podporządkowanie się prymatowi ilości wolnego miejsca czy ograniczeniom masy, a dla pomp montowanych w strefach zagrożonych wybuchem konstrukcja pozwalająca na spełnianie norm ATEX. Dzięki różnym dostępnym rozwiązaniom łatwo można dobrać sprzęt o odpowiednich parametrach, np. wydajności, sprawności, gabarytach czy stopniu skomplikowania konstrukcji. Najczęściej używanymi w układach hydraulicznych rodzajami pomp są pompy zębate, wielotłoczkowe i łopatkowe. Każda pompa funkcjonuje na podobnej zasadzie, doprowadzając do zmiany dostarczanej z zewnątrz energii mechanicznej na energię hydrauliczną. Jednak ze względu na specyfikę budowy poszczególne konstrukcje lepiej się sprawdzają w niektórych obszarach zastosowań. Pompy zębate są bardzo popularne dzięki swej prostej konstrukcji i zdolności do pracy z cieczami o różnej lepkości, w tym bardzo niskiej i bardzo wysokiej. Pompy wielotłoczkowe dzięki łączeniu w sobie zalet innych konstrukcji osiągają bardzo wysoką wydajność i mogą pracować z dużymi ciśnieniami. Pompy łopatkowe znakomicie nadają się do pracy z cieczami o niskiej lepkości, a dzięki prostej wymianie wirnika z łopatkami łatwo je naprawić w razie awarii.


Pompa hydrauliczna

Zasada działania najpopularniejszych typów pomp hydraulicznych

Poszczególne typy pomp hydraulicznych wykorzystują różne rozwiązania techniczne, by zapewnić optymalny poziom efektywności pracy przy uwzględnianiu innych dodatkowych warunków narzucanych przez specyficzne okoliczności eksploatacji, np. dopuszczalny poziom hałasu, ilość potrzebnej mocy czy właściwości używanej cieczy roboczej. Konstrukcja najpopularniejszych typów pomp hydraulicznych: zębatych, wielotłoczkowych czy łopatkowych pozwala na wykorzystywanie odmiennych sposobów zmiany ruchu obrotowego inicjowanego przez napęd pompy na energię hydrauliczną zmagazynowaną w cieczy podawanej przez pompę. Pompy zębate wykorzystują dwa obracające się koła zębate, które obracając się, wytwarzają podciśnienie, które zasysa ciecz do środka pompy. Następnie koła wymuszają jej przepływ w przestrzeniach pomiędzy swymi zębami. Przepływająca ciecz gromadzi się w części wylotowej pompy, gdzie na skutek wzrostu ciśnienia jest wypychana na zewnątrz urządzenia. Pompy łopatkowe wykorzystują umieszczony mimośrodowo wirnik, którego obracające się łopaty, przylegając do korpusu, zagarniają ciecz z części wlotowej zwanej ssawną i wypychają ją otworem wylotowym. Pompy wielotłoczkowe wykorzystują ruch mimośrodowy wychylnej tarczy, której obroty powodują ruch połączonych z nią tłoczków. Tłoczki przesuwając się w kanałach zależnie od wychylenia tarczy – zasysają ciecz z zewnątrz pompy bądź wypychają ją na zewnątrz. Ze względu na rozmieszczenie tłoczków na tarczy w tym samym momencie część z nich pracuje wypychając, a część zasysając.