Zawory hydrauliczne – sterowanie przepływem cieczyZawory hydrauliczne

Zakład Mechaniczny Hydromet dostarcza zawory hydrauliczne najwyższej jakości. Pozwalają one na kontrolę zachowania cieczy w układach hydraulicznych przeznaczonych dla różnych zastosowań. Dzięki naszej wykwalifikowanej kadrze dobieramy odpowiednie typy zaworów o parametrach gwarantujących uzyskiwanie założonych przez klientów efektów. Nasze doświadczenie związane ze sterowaniem cieczami w urządzeniach hydraulicznych zapewnia wybór optymalnych koncepcji pozwalających na realizację wszystkich zadań łączących się z automatyzacją napędów siłowników hydraulicznych czy innych silników. Oferujemy także różnorodne rozwiązania przeznaczone do sterowania pracą samych zaworów. Zależnie od potrzeb występujących przy konkretnym projekcie rekomendujemy użycie zaworów hydraulicznych o sterowaniu mechanicznym, które są najprostsze konstrukcyjnie, a zarazem najbardziej odporne na wszelkie usterki czy też zaworów sterowanych elektromagnetycznie, pozwalających na integrację z systemami elektronicznymi kompleksowo obsługującymi całe urządzenie. Jeśli takie są wymogi projektowe czy przesłanki wynikające z optymalizacji funkcjonowania realizowanego projektu zalecamy też wykorzystywanie sterowania hydraulicznego. W związku z częstą potrzebą integracji różnych podsystemów urządzeń, w których stosuje się zawory hydrauliczne, w spójnie zarządzaną całość, szeroko wykorzystujemy przemysłowe układy elektroniczne: sterowniki, centrale mikroprocesorowe czy oprzyrządowanie kontrolno-pomiarowe.


Solidne zawory hydrauliczne

Zawory hydrauliczne – realizowane funkcje

Zadaniem wszystkich zaworów hydraulicznych jest zapewnienie kontroli nad różnymi charakterystykami zachowania cieczy w układach hydraulicznych. Dzięki stosowaniu zaworów można dowolnie regulować kierunek przepływu cieczy roboczej, jej ciśnienie i natężenie przepływu. W obrębie każdego z tych obszarów można, przy pomocy odpowiednich konstrukcji zaworu, wpływać na poszczególne parametry przepływu. Za pomocą różnych typów zaworów służących do kontroli kierunku przepływu można w różny sposób rozdzielać jej przepływ, wstrzymywać go czy zapewniać wyłącznie możliwość przepływu jednokierunkowego. Zawory sterujące ciśnieniem pozwalają na zmianę ciśnienia cieczy, jego utrzymanie na stałym poziomie, a także na zabezpieczenie przed zbyt dużym wzrostem. Zawory ciśnieniowe mogą też być wykorzystywane do innych celów, np. do utrzymywania stałej różnicy ciśnień czy stałego stosunku wartości ciśnienia przed i za zaworem. Zawory kontrolujące natężenie przepływu mogą go zamykać lub otwierać czy też ograniczać do wymaganego poziomu.


Instalacje hydrauliczne

Zastosowania zaworów hydraulicznych: poznaj układ sterowania

Układy sterowania urządzeń hydraulicznych pozwalają na sprawne realizowanie funkcji, do których zostały przeznaczone, wpływając na przenoszenie energii hydraulicznej wewnątrz nich. Kontrolując przepływ cieczy, regulują pracę pomp i innych elementów takich jak silniki hydrauliczne.